займы онлайн займ на карту кредит онлайн на карту микрозаймы онлайн микрозайм онлайн микрозаймы займы на карту займ онлайн микрозаймы на карту кредит на карту займы онлайн на карту микрозайм на карту кредит на карту онлайн срочный займ на карту займ онлайн на карту
Reviews Nietzsche

Published on februari 22nd, 2015 | by Maarten Luyten

0

Onze Nietzsche. Catechismen – Marc Kregting

Twintig jaar geleden vatte Marc Kregting zijn poëzieproject aan met de publicatie van De gezel (1994). Daarin monteerde hij verschillende stemmen. Met Onze Nietzsche. Catechismen (uitgeverij Het Balanseer) meent hij een einde aan dat project te maken. De bundel krijgt zelfs een cd mee waarop de tekst werd ingesproken door F. Van Dixhoorn, Els Moors en Kila & Babsie. Voor het eerst in Kregtings poëzie zouden zijn stemmen zelfstandig worden. De auteur laat zijn stemmen misschien wel rijpen, de taal en betekenis laat hij bewust in het rijpingsproces hangen. En dat is maar goed ook.

Onze Nietzsche leest en luistert voornamelijk als een absurd, nonsensicaal vraag-antwoordspel tussen gemonteerde, fragmentarische stemmen. Traditioneel tracht de catechismus een helder begrip over te brengen van dogmatische regels. Dit boekje stelt af en toe wel regels op, maar een helder begrip wordt consequent uit de weg gegaan. Marc Kregting werpt ons een orkaan toe van verhaspelde aforismen, gefragmenteerde cultuurreferenties en ronduit hilarische zin- en woordcombinaties. Hij laat je zakken in een bodemloze zoektocht door dissociatieve verbindingen waarbij de uitingen hoogstens pretenderen iets met elkaar te maken te hebben. Door inhoudelijke verbanden en syntactisch correcte constructies wekt de tekst de impressie dat er werkelijk iets verteld wordt. Alleen lijkt elk woord vervangen door een ander en transformeert het onderwerp van zin tot zin. Meer dan een montage lijkt het alsof Kregting los door taal knipt. Hij knipt de context weg, knipt zinnen uit elkaar, knipt alles wat enige helderheid zou bieden en knipt elke verwachtingshorizont aan stukken om de rauwe, autonome blokken taal die overblijven op een serveerblad te presenteren. Het is tasten naar een inhoud, een betekenis.

Soms wordt er ook wezenlijk wat verteld en laat Kregting sporen na van filosofische opvattingen. Sommige pagina’s bestaan volkomen uit een aaneenschakeling van definities zoals “Vragen karakteriseren zich als daden van afhankelijkheid en hoop. De spreker wekt de idee zijn partner te kunnen bereiken en hem in de eerstkomende fracties van seconden in beslag te hebben genomen, wat ruimtelijk ook kan doordat schijnbaar een optie verwijderd is”. Zinnen als deze vind ik niet enkel intelligent, ze sprankelen ook van een uiterst poëtische taal.

Soms maakt Kregting ook mopjes. Soms zijn die hilarisch, soms verwateren die in een oppervlakkig taalspel, ten koste van de intrige. Een pagina waar haast elke zin een samenstelling met “vier” bevat kan wel eens irritant worden. En een zin als “fun met onze Nietzsche, fun met onze, fun met” flirt met de meest basale inspiratieloosheid. Kregting is een auteur die zichzelf niet altijd serieus neemt en dat hoeft ook niet. Maar humor moet nog steeds prikkelen en experiment bedriegt zichzelf wanneer het zijn spelelement ontmaskert. Het gevolg is dat een intrigerende taalbenadering plots op niet veel meer lijkt te stoelen dan een erg leutig maar leeg spel. Dat is spijtig, want over het algemeen getuigt de bundel net van een gewaagde en speelse humor die de grens tussen berekening en toeval durft te bewandelen.

Op de sporadische flauwe mop na is Onze Nietzsche dan ook een speelse, plezierige uitdaging van de evidentie die wij taal en de werkelijkheid toedichten. Door het gebruik van vier ondefinieerbare stemmen en de cryptische orakelspraak confronteert Kregting ons met het zelfbedrog dat aan de basis ligt van een stabiele wereld, een stabiele “ik” en een stabiel verband tussen de vorm van taal en de inhoud. Nietzsche indachtig is zo’n stabiliteit volkomen illusoir. Wij menen te weten hoe alles in elkaar zit, hoe onszelf en onze wereld te duiden. Wij zweren dat we het zelfs kunnen zeggen. Wij verwachten ook dat elke taaluiting wat te vertellen heeft en samenhang bevat. Maar vaker dan wij beseffen is er geen enkele reden om een stabiele, eenduidige of correcte definitie te claimen. Door de illusie van taal op te wekken laat Kregting ons aan den lijve voelen hoe beperkt de betekenisgevende macht van de mens, de toeschouwer, werkelijk is en hoe groot het belang van context. En hoe samenhang soms niet meer is dan het geloof in samenhang. Zijn poëzie herinnert ons eraan dat betekenis niet ontspringt uit de woorden zelf, maar uit de verbindingen die deze aangaan met hun context en onze interpretatie. Hetzelfde geldt voor wat wij als realiteit aanschouwen. Misschien kan het zelfs een boodschap zijn. De volgende keer dat je de krantenkop “verdachte aanslag Brussel opgepakt” leest, bedenk dan dat die evengoed gevolgd kan worden door de zin “iedereen kan wel zijn erectie in de trein laten liggen”. Bijgevolg balanceert de bundel voortdurend tussen opbouw en afbraak. Zodra enige stabiliteit dreigt te ontstaan, brokkelt het weer af. Niets kan voorverpakt zijn, niets mag vanzelfsprekend zijn. Zo herstelt Kregting taal in haar oorspronkelijke macht: betekenisgeving uitlokken zonder die te satureren. Deze ontwrichting van de taal is niet zomaar bevreemdend. Ze is bevrijdend. Ze is een explosieve, schalkse en poëtische ontketening.

Tags: , ,


About the Author


Back to Top ↑

CPSM1 CQE CSQA CSSBB CSTE CTAL-TA_Syll2012 E20-002 E20-005 E20-329 E20-517 E20-547 E20-891 642-874 642-889 642-998 642-999 644-066 644-068 646-048 646-205 646-985 648-244 648-247 9A0-150 9A0-152 9A0-154 9A0-164 9L0-410 9L0-412 9L0-806 A00-202 A00-260 A2010-570 A2010-651 1z1-051 Certification 1Z1-052 1Z1-061 1Z1-102 1Z1-456 1Z1-457 1Z1-506 1Z1-560 200-001 200-530 220-801 dumps CPA CPP CTAL-TM_Syll2012 E10-001 E20-007 E20-335 E20-370 E20-485 E20-545 E20-597 E20-690 E20-816 E20-818 E20-885